Комунальний заклад " Дитячий будинок "Барвінок" - дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №1 Кіровоградської міської ради"

 

Атестація педагогічних працівників

 

Список педагогічних працівників, які атестуються у 2019/2020 навчальному році

атестаційною комісією закладу

з/п

Прізвище, ім'я, по  батькові

Дата

 народ

ження

Освіта

Посада, категорія,

звання

Стаж роботи

Дата

Результати попередньої атестації

Категорія/

звання, на яке претендує

Освітньо-кваліф

ікаційний рівень

Назва навчального закладу, рік його закінчення

Спеціаль

ність

На посаді, яку займає

Загальний педагогічний стаж

Підвищення кваліфікації

Попередньої атестації

1

Поліщук Алла Вікторівна

08.11.

1984

спеціаліст

Кам'янець-Подільський націо-нальний університ.,

2010 р.

Олігофренопедагог, логопед

Вчитель-логопед

8

12

2019

2015

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст І категорії

2

Коденець Олена Олександрівна

15.11.

1989

спеціаліст

ЦДПУ ім.. В.Винни-ченка,

2019 р.

Вихователь дітей дошкільного віку

вихователь

8

8

-

-

-

Спеціаліст ІІ категорії