Комунальний заклад " Дитячий будинок "Барвінок" - дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №1 Кіровоградської міської ради"

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

Номенклатура справ

____№01-32

м. Кропивницький, 2017 р.

 

Індекс справи

Заголовок справи

Строк зберігання справи

№ статті

 

01 Керівництво

01-01

Ліцензія на право ведення  закладом освітньої діяльності

Пост.

537

01-02

Статут закладу

Пост.

32 а

01-03

Свідоцтво про державну атестацію закладу та матеріали державної атестації

Пост.

537

01-04

Книга наказів з кадрових питань

75 р.

16 б

01-05

Книга наказів з основних питань діяльності

75 р.

16 а

01-06

План роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період

5 р.

588 а

01-07

Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу

10 р.

587

01-08

Контрольно-візитацій на книга

5 р.

 

01-09

Журнал реєстрації звернень громадян

5 р.

28 б

01-10

Книга протоколів нарад при директорові

10 р.

13

01-11

Статистична звітність

Пост.

592 а

01-12

Особові справи працівників закладу

Пост.

513

01-13

Книга обліку особового складу працівників

Пост.

513

01-14

Книга обліку трудових книжок працівників

50 р.

541 б

01-15

Табелі обліку робочого часу працівників

5 р.

630

01-16

Журнал реєстрації вхідних документів

3 р.

100 б

01-17

Журнал реєстрації документів, створених закладом

3 р.

100 б

01-18

Атестаційні матеріали педагогічних працівників

10 р.

652

01-19

Колективний договір, укладений між адміністрацією закладу та трудовим колективом

Постійно

395-а

01-20

Правила внутрішнього трудового розпорядку

До заміни

397

01-21

Посадові інструкції працівників закладу

До заміни

 

01-22

Матеріали щорічного звітування керівника закладу

Постійно

 

01-23

Технічний паспорт закладу

Постійно

572

01-24

Книга обліку дітей дошкільного закладу

3 р.

543 а

01-25

Матеріали з охорони праці та техніки безпеки

5 р.

451

01-26

Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

45 р.

 

01-27

Діловий щоденник контролю керівника закладу

5 р.

 

01-28

Штатний розклад закладу

5 р.

 

01-29

Тарифікація працівників закладу

5 р.

 

01-30

Протоколи батьківських зборів

5 р.

830

01-31

Книга прийому та передачі справ при зміні керівника закладу

 

 

01-32

Номенклатура справ

Пост.

89 а

 

02 Організація системи дошкільної освіти

 

 

02-01

План роботи вихователя-методиста

3 р.

 

02-02

Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу

3 р.

832

02-03

Книга проведення консультацій

5 р.

 

02-04

Плани семінарів

5 р.

 

02-05

Методичні розробки

10 р.

 

02-06

Плани проходження підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників

10 р.

 

02-07

Книга обліку педагогічних посібників, ігрового,  дидактичного обладнання

10 р.

 

02-08

Картотека публікацій педагогічних видань, психолого-педагогічної роботи

10 р.

 

02-09

План роботи практичного психолога

5 р.

 

02-10

План роботи музичного керівника

5 р.

 

02-11

План роботи вчителя-логопеда

5 р.

 

02-12

Плани освітньо-виховної роботи вихователя

3 р.

590

02-13

Книга відомостей про дітей та їхніх батьків

3 р.

 

02-14

Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи

5 р.

 590

02-15

Листок здоров’я дітей

3 р.

315

02-16

Книга аналізу результативності корекційної роботи з дітьми

5 р.

 

02-17

Особові справи дітей

3 р. або до вибуття

 

 

03 Господарча частина

 

 

03-01

Журнал обліку занять з цивільного захисту

10 р.

 

03-02

Журнал оперативного адміністративно-громадського контролю

5 р.

 

03-03

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці

10 р.

 

03-04

Журнал реєстрації інструктажів з питань електробезпеки

10 р.

 

03-05

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

10 р.

 

03-06

Документація з електрогосподарства

5 р.

 

03-07

Документація з пожежної безпеки

5 р.

 

03-08

Журнал технічного обслуговування пожежних гідрантів і пожежного рукава на водовіддачу

5 р.

200

03-09

Технічна документація з теплопостачання

5 р.

 

03-10

Відомості про облік оплати за харчування дітей у закладі

1 р.

 

03-11

Журнал реєстрації нещасних випадків (з дітьми)

45 р.

 

03-12

Журнал реєстрації нещасних випадків (з працівниками закладу)

45 р.

 

03-13

Акти по Ф-НН (дитячий травматизм)

45 р.

 

03-14

Акти по Ф-Н

45 р.

 

03-15

Книга обліку господарського майна та товарно-матеріальних цінностей

3 р.

351

03-16

Оборотна книга складських матеріалів

3 р.

351

03-17

Інвентаризаційний опис необоротних актів (другий примірник)

3 р.

351

 

04 Медична частина

 

 

04-01

Медична карта дитини (ф. 026/о)

 

5 р.

722а

04-02

Журнал диспансерного нагляду

(ф. 030/о)

5 р.

721а

04-03

Журнал виконання профілактичних щеплень дітей

3 р.

745

04-04

Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064\о)

3 р.

745

04-05

Журнал реєстрації екстрених повідом-лень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення

(ф. 058/о)

3 р.

122

04-06

Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о)        

3 р.

122

04-07

Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038\о)

3 р.

122

04-08

Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованими матеріалами

5 р.

122

04-09

Журнал дієтичного харчування вихованців закладу

5  р.

122

04-10

Журнал огляду дітей на педикульоз

5 р.

122

04-11

Журнал антропометрії

5 р.

122

04-12

Книга бракеражу готової продукції

1 р.

122

04-13

Книга бракеражу сирої продукції

1 р.

122

04-14

Журнал обліку виконання норм харчування

1 р.

122

 

04-15

Журнал здоров′я працівників харчоблоку

5 р.

122

04-16

Журнал обліку своєчасного проходження медичного огляду працівниками закладу

5 р.

122

04-17

Журнал видачі у тимчасове користування медичних книжок працівників закладу

5 р.

122

 

05 Архів

 

 

05-01

Акти про видалення та знищення документів, які втратили практичну та історичну цінність

5 р.

200

05-02

Книга обліку надходження документів

Пост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

СХВАЛЕНО

Протокол

засідання експертної комісії закладу

від «12» грудня 2017 року № 1

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

________ Л.Д. Костенко

«___» __________ 2017 р.