Комунальний заклад " Дитячий будинок "Барвінок" - дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №1 Кіровоградської міської ради"

 

Про нас

     Комунальний заклад «Дитячий будинок «Барвінок» - дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 1 Кіровоградської міської ради» є правонаступником комунального закладу «Дитячий будинок інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок» Кіровоградської міської ради».

Юридична адреса Закладу: 25009, Кіровоградська область,           

м. Кіровоград, вул. Суворова, 1-к. Телефон: (0522) 33-77-37, 33-72-97.

          Головним завданням закладу є:

- реалізація державної політики в галузі освіти, соціального захисту;

- створення найсприятливіших умов, максимально наближених до домашніх, організація життя і розвитку дітей, оточення кожного вихованця турботою і увагою;

- надання допомоги вихованцям для своєчасного одержання освіти, підготовка до самостійного життя, вибору професії і праці;

- розвиток особистості, індивідуальних здібностей, громадського становлення, забезпечення соціального майбутнього;

- оздоровлення і корекція психофізичних вад розвитку дітей-сиріт та дітей дошкільного віку.

       

   1. Діяльність Закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями і незалежно від політичних, громадських і релігійних об’єднань в поєднанні державного управління і громадського самоврядування. Комплектування дошкільного навчального закладу дітьми здійснюється керівництвом Закладу.

     Групи загального розвитку, компенсуючого типу комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

     У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку, спеціальні групи для дітей з вадами  розвитку.

     2. Дошкільний заклад № 1 має  6  груп з денним 10,5-годинним і одну з 12-годинним режимом перебування дітей.

      Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

1. заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

2. свідоцтво про народження;

3. медичну довідку про стан здоров’я дитини;

4. для зарахування дітей в групи компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної комісії;

5. медичну довідку про стан епідеміологічного оточення;

6. документи про встановлення батьківської плати.

     За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

     Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її - подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

     Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше 10 календарних днів.

     Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень).

     Навчально-виховний процес у закладі здійснюється диференційовано з урахуванням структури дефекту, психофізичного стану, індивідуальних особливостей і можливостей дітей.

     У закладі проводяться корекційно-відновлювальні заняття з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, логопедії, ритміки, хору, малювання, формування вимови і мови, корекції первинних і вторинних порушень.

 

     3. Корекційні заняття проводять фахівці-дефектологи.

    З усіма дітьми закладу проводиться розвантажувальний день, який передбачає масові спортивні заходи на повітрі, екскурсії, свята, відвідування театрів, музеїв, виставок.

У дошкільному закладі встановлено триразове харчування з інтервалами, що не перевищують 4-х годин, у випадку створення груп з додатковими платними послугами передбачається п’ятиразове харчування.

     Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника Закладу.

     Колектив закладу працює в складі:

- директор;
- 2 вчителя-логопеда;
- медичні працівники (2 сестри медичні);
- практичний психолог;  
- 11 вихователів;

- музичний керівник

- завідувач господарства;
- 19 осіб обслуговуючого персоналу.
 
 

 

 
                                                                                                                                    

 


1
2
3