Комунальний заклад " Дитячий будинок "Барвінок" - дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №1 Кіровоградської міської ради"

 

Звіт керівника

ЗВІТ ДИРЕКТОРА КЗ «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «БАРВІНОК»-

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 1»

ГРЕЧИШКІНОЇ ОЛЬГИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

ЗА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Комунальний заклад «Дитячий будинок «Барвінок» - дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 1 Кіровоградської міської ради» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, а саме: Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», власного Статуту та річного плану роботи закладу на 2019 – 2020 навчальний рік та оздоровчий період.

Групи загального розвитку та компенсуючого типу у ЗДО комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків.

Комплектування закладу дошкільної освіти проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

У 2019 – 2020 навчальному році укомплектовано 6 груп ЗДО, де виховується 105 дітей,  з  них:  дітей  раннього  віку  –  19, дошкільного віку – 86, 2 групи логопедичні (з вадами мовлення) – 27 дітей, 1 група - інклюзивна, де виховується троє дітей з особливими освітніми потребами.

Дошкільний заклад має п'ять груп з денним 10,5-годинним і одну з 12-годинним режимом перебування дітей.

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

У закладі працює 30 працівників: педагогів – 12 осіб, медичного персоналу – 1 працівник, обслуговуючого персоналу – 17 осіб.

За минулий навчальний рік підвищив кваліфікацію на курсах в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського» один педагог. Вищу освіту мають 11 педагогів, середню спеціальну – 1.

         Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователів-початківців і досвідченого педагога майстра, створюючи всі умови для розкриття їх творчого потенціалу.

ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

  1. Формування  мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку в процесі соціалізації та інкультурації особистості.
  2. Формування основ фінансової освіти як складової пізнавального розвитку дитини.

3. Продовжувати впровадження у освітній процес сучасних здоров'язбережувальних технологій з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

 

Моя діяльність, як керівника закладу, спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти та повноцінного функціонування закладу вцілому.

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2019-2020 навчальний рік наш садочок  працював за  програмами «Дитина» та «Впевнений старт». В своїй роботі ми також використовували парціальні програми «Радість творчості», що сприяє художньо-естетичному розвитку дітей, «Скарбниця моралі», яка розкриває питання морального виховання, використовували у своїй роботі елементи інноваційних педагогічних технологій Г.Домана, Х.Кьюізенера, З.Дьєнеша, Н.Гавриш, К.Орфа, пісочну та кольоротерапії.

Заняття в групах проводяться в ігровій формі, що сприяє зацікавленості дітей та приносить позитивні результати. Для забезпечення ефективності роботи з дітьми в цьому році оновлено документацію на групах різноманітним дидактичним матеріалом (предметні, сюжетні картинки, ілюстрації, ігрові та навчальні посібники, таблиці, схеми - опори, зорові символи, загадки, оповідання, вірші, казки);  вихователі забезпечують індивідуальний та диференційований підходи у роботі з дошкільнятами.

Я використовую демократичний стиль керівництва, який враховує думку колег, батьків вихованців та представників громадськості. Контроль здійснюю заради позитивного, вчасного та якісного кінцевого результата. Щомісячно у закладі проводиться рейд по усіх освітніх та групових приміщеннях, з метою контролю за усіма видами діяльності та виконанням своїх обов’язків працівниками. З метою контролю за станом та результативністю освітнього  процесу протягом навчального року проводились наступні тематичні та комплексні вивчення: «Стан роботи з формування мовленнєвої компетентності дошкільників в процесі соціалізації та інкультурації особистості», «Стан роботи з формування основ фінансової освіти як складової пізнавального розвитку дитини», «Організація життєдіяльності дітей раннього віку (група «Гномики»), «Якість підготовки дітей старшого віку до школи», «Вивчення освітнього процесу у вікових групах згідно з вимогами програм «Дитина» та «Впевнений старт». Усі контрольні заходи засвідчили, що робота у закладі організована відповідно до програмових вимог.

Для забезпечення ефективності освітнього процесу у закладі працювало методичне об′єднання вихователів з теми «Розвиток у дітей дошкільного віку соціально-моральних цінностей на основі українських народних традицій». Протягом року проведено три засідання методоб'єднання з наступних тем: «Українські народні традиції – невичерпне джерело виховання дітей дошкільного віку», «Народознавство як засіб духовного виховання дітей дошкільного віку», «Народознавство як засіб формування національної свідомості дитини». З метою сприяння соціальній адаптації дошкільників та формування у них навичок правильного використання та економії коштів протягом року організовано роботу семінару для вихователів з теми «Формування основ соціально-фінансової освіти дошкільників».

Для забезпечення реалізації завдань духовного та патріотичного виховання у закладі поповнено експозицію Музею народознавства, де, завдяки тісній співпраці педагогів та батьків вихованців, зібрана чудова колекція предметів побуту українців.

Протягом 2019-2020 навчального року з дітьми в логопедичних групах на фронтальних, підгрупових та індивідуальних заняттях вчителями-логопедами Поліщук А.В. та Омельяненко В.М. проводилась робота над розвитком фонематичного  сприймання та фонематичного слуху, слухової  уваги та пам'яті,  розвитком психічних процесів, дрібної  моторики та моторики артикуляційного апарату.

Сучасний заклад дошкільної освіти має бути відкритий для  всіх дітей.  Включення дітей з особливими потребами в освітній процес дошкільного закладу має змінити установки педагогів на розуміння особливостей розвитку дітей та врахування їхніх особливих потреб та потенційних можливостей розвитку в освітній роботі. На виконання ст. 19 та ст. 20 Закону України «Про освіту» у поточному навчальному році у закладі функціонувала одна інклюзивна група. Троє дітей з особливими освітніми потребами отримували освітні послуги, визначені в індивідуальній програмі розвитку, нарівні з іншими дітьми. Команда психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, до якої були залучені вихователь, асистент вихователя, вчителі-логопеди, практичний психолог та батьки дітей з особливими потребами, працювала згідно із затвердженим Положенням. Протягом року проведено три засідання, де визначались напрями психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що мають бути забезпечені в межах закладу дошкільної освіти.

Завдяки спільним зусиллям у нашому садочку були створені умови для отримання, засвоєння і використання знань, умінь і навичок дітьми з особливими освітніми потребами в різних видах діяльності разом з усіма однолітками групи. Тому загальною метою закладу було забезпечення умов для спільного виховання і навчання дітей з різними психофізичними особливостями розвитку, а саме:

- створено та укомплектовано ресурсну кімнату;

-         створено комфортний простір для всіх дітей;

-         створено інклюзивне розвивальне середовища, яке сприяє гармонійному розвитку особистості особливої дитини;

-         сформовано толерантне товариство дітей, батьків, персоналу дошкільного закладу;

-         створено педагогічну систему, закцентовану на потребах дитини та сім’ї.

       Організація партнерської взаємодії Команди з родинами, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, забезпечувалась через зустрічі з батьками, бесіди, консультації, інформаційну підтримку, складання індивідуальної програми розвитку з урахуванням запитів сім’ї, залучення батьків до корекційно-розвивальної роботи, організацію зустрічей з фахівцями тощо. Враховуючи вищесказане, можна визнати роботу Команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами виконаною на достатньому рівні.

Потрібно визначити, що виховання дитини потребує відповідного фізичного розвитку. З цією метою з вихованцями протягом навчального року систематично проводились заняття з фізичного розвитку, ранкові загальнорозвиваючі вправи, загартовуючі процедури, прогулянки на свіжому повітрі, спортивні свята. В умовах закладу педагоги активно та ефективно використовують в роботі наступні здоров’язберігаючі технології: точковий масаж, «доріжка здоров'я» (для профілактики плоскостопості), комплекси вправ з профілактики порушень зору під час занять, кольоротерапія, дихальна гімнастика, пісочна терапія, казкотерапія, мудри.

Педагоги дошкільного закладу не залишаються осторонь інноваційної діяльності. Вони не задовольняються традиційними підходами, а налаштовані на творчість, експериментування, пошук; прагнуть до відображення у будь-якій справі свого досвіду та власних стильових характеристик педагогічної діяльності. Вони застосовують незвичні форми роботи, нетрадиційні методи в навчанні, нові поєднання раніше відомих прийомів роботи з дітьми. З метою формування у дітей екологічної відповідальності вихователі кожної вікової групи разом з дітьми розробили «Екологічну стежини», де постійно спостерігають за змінами у природі та навчаються її любити та охороняти.

 Вихователі усіх груп працюють над впровадженням у освітній процес елементів інноваційних технологій. Так, вихователь групи раннього віку розвиває словниковий запас дітей, готує до читання та формує навички рахунку, використовуючи  теорію раннього розумового розвитку дитини  Г.Домана; педагоги груп старшого та середнього віку реалізовують пізнавальну активність дітей під час дослідницької роботи та сприяють формуванню компетентності, активності, креативності, самостійності під час роботи з коректурними таблицями Н.Гавриш; вихователі другої старшої групи розвивають у дітей творчі здібності, логічне мислення та інтелектуальний потенціал через впровадження технології І.Стеценко «Логіки світу».

Вихователі усіх вікових груп  проводять інтегровані заняття, заняття-подорожі, інтелектуальні турніри тощо.

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні форми роботи з сім'єю: батьківські збори, дні відкритих дверей, бесіди, консультації, семінари, відвідування дітей удома.

 Робота з родинами будується на засадах педагогіки співдружності, співробітництва, використовуються надбання В.О.Сухомлинського. Спільні виховні заходи допомагають удосконалювати виховний процес.

Велика увага в закладі приділялася вихованню естетичних нахилів та уподобань дітей.  Протягом навчального року підготовлені та проведені наступні свята та розваги: Свято осені, Новорічне свято, Родинне свято. Організовано чудові виставки робіт батьків та дітей «Барви осені», «Новорічні фантазії», «Великодня писанка» (on-lain). Для активізації роботи вихователів проведено конкурс на кращу постановку українського національного обряду, конкурс на кращий проект по залученню батьків дітей до освітнього процесу (on-lain), конкурс «Економічна картотека вихователя ЗДО» (on-lain).

На виконання Плану роботи закладу на 2019 – 2020 навчальний рік та з метою розвитку світосприйняття дітей, їх розумових та творчих здібностей, корекції емоційної сфери у закладі проведено наступні тематичні тижні: Тиждень соціально-фінансової освіти «З Афлатуном граємо – економіку вивчаємо», Тиждень народознавства «Святами і обрядами багата Україна», Тиждень «Вшануємо Шевченка!».

Гурток є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Його мета – задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

У закладі працює п'ять гуртків різного спрямування на безоплатній основі, а саме:

  •  «Цікавий світ математики» (за освітніми технологіями Д.Кюїзенера та З.Дьєнеша) - група № 2
  • «Шість цеглинок» (LEGO-конструювання) - група № 3
  • «Умілі рученята»  - група № 4
  • «Юні архітектори» (LEGO-коструювання) - група № 5
  • «Умілі рученята» - група № 6.

Гурткові заняття  проводяться два рази на тиждень у другу половину дня. По кожному гуртку розроблено Положення та складено план роботи. Усі вихователі ведуть «Журнал гурткової роботи» та зберігають конспекти занять і всі роботи дітей.

Протягом року активно використовувалась у роботі перспективна програма роботи з обдарованими та здібними дітьми «Творча обдарованість» на 2016 – 2020 роки. Реалізовані заходи були спрямовані на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення  оптимальних умов для виявлення, підтримки та  розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації, саморозвитку та  самовдосконалення.

         Аналізуючи результати роботи дітей дошкільного віку, слід відзначити сумліне ставлення педагогів до організації і проведення освітнього процесу як в звичайному, так і в дистанційному режимі.  Вихователі створюють позитивне ставлення у вихованців до навчання,  формують життєву компетентність, спонукають набути нові знання і навички та вміння їх застосовувати в повсякденній діяльності.

У закладі на належному рівні працює психологічна служба. Основними напрямками діяльності практичного психолога Валуйської М.О. були консультативно-методична, просвітницька, профілактична,  корекційна  та розвивальна робота. Проводилась консультаційна робота практичного психолога з батьками, педпрацівниками, адміністрацією закладу дошкільної освіти на різні теми: «Допомога дитині щодо її креативного, всебічного розвитку», «Надання допомоги при подолані кризових станів», «Обдаровані діти, особливості навчально-виховної взаємодії», «Пісок, як матеріал для розвитку творчості та навчання дітей», «Агресивність та її прояви в житті дитини», «Стрес у дітей: що потрібно знати кожному з батьків», «Спілкування з дитиною: завдання для дорослих», «Насильство з боку однолітків. Що робити?», «Психологічна готовність дитини до навчання в школі», «Виникнення тривожності у дітей та профілактика страхів», «Насильство в сім'ї. Що робити?». Тематика консультацій випливала із проблем, які виникали у батьків з дітьми вдома і садочку, а також запитом адміністрації відповідно до нагальних проблем і проводились на педагогічних радах закладу.

Також практичним психологом проводилась психологічна просвіта серед батьків і педагогів, яка мала на меті підвищити рівень психологічної освіти. Психолог ставив завдання пробудити і підтримати у них потребу в спеціальних психологічних знаннях щодо розвитку і виховання дитини. Щоб спонукати цікавість батьків, інформація викладалася в доступній формі, систематично поновлювалася і присвячувалася актуальним проблемам. Наприклад: «У садок із радістю. Як запобігти ускладнень адаптації дитини до умов дошкільного закладу?», «Алгоритм взаємодії педагогічних працівників щодо забезпечення потреб вихованців з особливими потребами», «Профілактика емоційного вигорання серед педагогів ДНЗ», «Від суперництва до співпраці», «Психічне здоров'я дитини – майбутнє здорової людини», «Особливості стилів родинного виховання».  Проведена робота по супровіду дітей логопедичних груп до ІРЦ та до школи.

Медичне обслуговування в закладі здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 року № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»; Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу; Положення про ізолятор ДНЗ, враховуючи перелік оснащення медичного кабінету ЗДО та перелік лікарських засобів і виробів медичного призначення у медичному кабінеті закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затвердженими цим наказом. 

         Збереження здоров'я дітей є одним з пріоритетних завдань колективу, тому в закладі створено всі належні умови для проведення медико-профілактичних та оздоровчих заходів. Обладнано медичний кабінет, ізолятор для хворих дітей та  маніпуляційний кабінет.

Сестра медична старша  Запольська Л.В. здійснює контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму у закладі, а також фізкультурно-оздоровчої роботи, харчуванням, проводить санітарно-просвітницьку  роботу серед персоналу та батьків вихованців.

         Організація харчування  дітей у закладі здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про дошкільну освіту (розділ 6, стаття 35), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, а також рішень Міської ради міста Кропивницького та наказів управління освіти.

         Висококалорійне, своєчасне, різноманітне та якісне харчування дітей забезпечується завдяки відповідальній роботі кухарів Яковлевої-Шелест А.П. та Сушко В.П., завідувача господарства Мелешко О.В. Кухарями дотримується натуральний набір та норми продуктів, технологія приготування страв.

         Усі продукти відповідають вимогам Держстандартів, супроводжуються накладними та сертифікатами якості.

   Харчування дітей перебуває під постійним контролем групи НАССР та Ради з питань організації харчування.

Значна робота у закладі приділялась реалізації програми «Основи безпеки життєдіяльності дітей». Педагоги формували навички безпечної поведінки у дітей, використовуючи різноманітні форми роботи, роблячи акцент на формуванні певного способу поведінки в різних життєвих ситуаціях та багаторазове проживання його в ігровій діяльності. Цікаво та змістовно організовано та проведено Тижні безпеки дитини. Проводилось двічі практичне відпрацювання евакуації дітей з будівлі. Інтеграція знань, умінь і навичок з безпеки життєдіяльності сприяла формуванню у дітей адекватних поведінкових реакцій. Випадків травмування дітей в побуті та під час освітнього процесу не було. Для екстреного виклику охорони у закладі функціонує тривожна кнопка.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. З метою контролю за безпечними умовами праці чотири рази на рік проводились Тижні охорони праці.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 12.10.1996 року я веду прийом громадян. Цього року надійшли звернення від 12 осіб, яким у встановлені терміни була надана вичерпна відповідь.

Продовжувалась робота по зміцненню матеріально-технічної бази закладу, а саме: придбано обладнано для інклюзії, ноутбук, засоби гігієни. За сприянням управління освіти міської ради проведено капітальний ремонт пральні у закладі.

З метою дотримання вимог Закону України «Про пожежну безпеку» виконані наступні заходи: розроблено проектно-кошторисну документацію на монтаж автоматичної пожежної сигналізації будівлі закладу з подальшою установкою системи автоматичної пожежної сигналізації та виведення сигналу на пульт централізованого спостереження; виконано роботи з вогнезахисного обробляння дерев'яних конструкцій горішнього приміщення будівлі закладу; придбано протипожежні двері для встановлення у приміщенні електрощитової; облаштоване евакуаційне освітлення; проведено випробування на тиск та витрату води пожежного гідранта; забезпечено територію приміщення відповідними знаками безпеки у кількості 34 шт.; придбано засоби індивідуального захисту для працівників у кількості 25 шт.

Протягом навчального року адміністрацією закладу здійснено аварійні ремонти водопровідної мережі, електричного обладнання, що забезпечило безперебійну роботу закладу. Довготривала проблема встановлення огорожі та відновлення асфальтового покриття на території має певні позитивні зрушення – управлінням освіти розроблена проектна документація на виконання зазначених робіт, що дасть змогу за умови фінансування вирішити зазначені питання.

Аналіз річної роботи відбувся на останньому дистанційному засіданні педагогічної ради, де педагоги презентували творчі звіти за підсумками роботи за рік.

         На даному етапі за затвердженим планом ми проводимо з 01 червня  оздоровчу кампанію 2019 – 2020 навчального року. Відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 р. № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у ЗДО на період карантину у зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID – 19)» та висновку робочої групи по відновленню діяльності закладів дошкільної освіти садочок відновив свою роботу з 04 червня 2020 року. У тестовому режимі поки що працюють 2 групи. Найближчим часом чекаємо всіх дітей до садочка!

         Висловлюю щиру подяку Вам, шановні батьки, за участь в житті нашого дитячого садочка. За розуміння та співпрацю, створення належних умов для виховання та навчання ваших дітей – наших вихованців!

 

 

 

Директор                                                                       О.Гречишкіна

 

 

 

Голова ПК                                                                      М.Валуйська